Sponsorlu Bağlantılar


Kopyaladığınız içeriğe linkimizi eklemeyi unutmayın. haber.etkinlikpaylas.com

YÖK Genel Kurulu, 2012 yılına münhasıran yükseköğretime yerleştirme puanları hesaplanırken YÖKün 30 Kasım-1 Aralık 2011 tarihli kararıyla yayımı uygun bulunan 2012-ÖSYS Kılavuzuna göre işlem yapılmasını kararlaştırdı.

Karara göre, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı uygulanacak.

YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulunun bugün toplandığı ve toplantıda Danıştay 8. Dairesinin 2012-ÖSYS Kılavuzunun ortaöğretim başarı puanını düzenleyen bölümüyle ilgili aldığı kararın görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, YÖK Genel Kurulunda alınan karara ilişkin şunlar kaydedildi:

Danıştay 8. Dairesinin 2012/5246 esas numaralı ara kararına göre 2547 sayılı Kanunun 12/7/2012 günü yürürlüğe giren geçici 62. maddesinin metni ve madde gerekçesinden anlaşıldığı üzere 2547 sayılı Kanunun 6287 sayılı Yasa ile değişik 45. maddesi hükmünde öngörülen ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemi, 2012 yılı içinde yapılacak yükseköğretime yerleştirme işlemlerinde uygulanmayacak olup 2012 yılı yerleştirme işlemlerinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 30 Kasım-1 Aralık 2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararıyla yayımı uygun bulunan 2012-ÖSYS Kılavuzunun ilk halinde öngörülen hesaplama yöntemi uygulanacaktır.

Bir başka ifadeyle 6353 sayılı Yasa ile 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 62. madde uyarınca 2012 ÖSYS Kılavuzunun revize edilmiş halinin dava konusu edilen Ortaöğretim Başarı Puanı başlıklı 6. kısmı, 2012 yılı yükseköğretim yerleştirme işlemleri için uygulanma kabiliyetini yitirmiştir.

Anayasanın 138. ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin, idare mahkemelerinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarıyla nihai karalarının, idari makamlarca uygulanmasının amir olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Bu kararın getirdiği zorunluluk çerçevesinde, ÖSYM Başkanlığınca, münhasıran 2012 yılı için yükseköğretime yerleştirme puanları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun 30 Kasım-1 Aralık 2011 tarihli kararıyla yayımı uygun bulunan 2012-ÖSYS Kılavuzuna göre işlem yapılmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili YÖK Genel Kurulunun almış olduğu karar, ÖSYMye de tebliğ edilmiş olup, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında 2012 yılına münhasıran Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) uygulanacaktır ifadeleri kullanıldı.

 egitimtercihi com