Sponsorlu Bağlantılar


Kopyaladığınız içeriğe linkimizi eklemeyi unutmayın. haber.etkinlikpaylas.com

Sendikamız
üyesi Özlem EROĞLU, eş durumu özründen Edirne İli Süloğlu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü emrine atanmıştır. Kendisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrindeki
öğretmenler arasında en yüksek puanlı olan kişidir. İlçedeki okullarda öğretmen
açığı oluşması halinde geçici görevlendirmesinin yapılmasını talep etmesine
rağmen, adam kayırmacı zihniyet nedeniyle mağdur edilmiştir. İlçede
öğretmenlerin izne ayrılması sebebiyle boşalan iki kadroya da hizmet puanı
üyemizden daha düşük olan öğretmenler görevlendirilmiştir. İşin ilginç tarafı
ise bu öğretmenlerden birinin Kaymakam Temel AYCAnın eşi olmasıdır.

Kendisine
yapılan haksızlığa tahammül edemeyen üyemiz, BİMERe başvurarak konuyla ilgili
gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Başvurusu üzerine
görevlendirilen eğitim denetmeni tarafından hazırlanan soruşturma raporunda,
geçici görevlendirmelerde tercih ve puan üstünlüğüne göre hareket edilmesi
gerektiği, yapılan geçici görevlendirmelerin hukuka aykırı olduğu, üyemizin
görevlendirilmesinin gerektiği açıkça belirtilmiştir. Süloğlu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğündeki hukuksuzluğun açık delili olan bu rapora istinaden İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından geçici görevlendirmeler iptal edilmediği gibi
üyemizin görevlendirmesi de yapılmamıştır.

İnceleme
raporu ile hukuksuzluğun açığa çıkarılması, İlçe Kaymakamı Temel AYCAnın
tepkisine ve üyemize karşı kişisel husumet duygularıyla hareket etmesine neden
olmuştur. Üyemiz, 02.03.2012 tarihli dilekçesinde, Süloğlu İlköğretim Okulu ya
da Cumhuriyet İlköğretim okulundan bir sınıf öğretmeninin rapor alması
durumunda kendisinin görevlendirilmek istediğini belirttiği halde, Cumhuriyet
İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeninin izne ayrılması üzerine, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünde norm fazlası öğretmen olan ve yine üyemizden daha düşük puanlı
olan öğretmen, “Kaymakamın talebi üzerine..” denilerek görevlendirilmiştir.
Hiçbir kural dinlemeyen “Ben yaptım oldu” zihniyetiyle hareket edilerek
üyemizin mağduriyetinin artarak devam etmesine sebebiyet verilmiştir.

Türk
Eğitim-Sen olarak üyemize yapılan bu haksızlığa seyirci kalabilmemiz mümkün
değildir. MEB ve Edirne Valiliğine gönderdiğimiz yazılarda, hukuka aykırı olan
geçici görevlendirmelerinin iptal edilerek, üyemizin görevlendirme işleminin
yapılmasını, ilgililer hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını İçişleri
Bakanlığına gönderdiğimiz yazıda ise Süloğlu Kaymakamı Temel AYCA hakkında
yasal işlem başlatılmasını talep ettik.

İçişleri
Bakanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız (word pdf)

MEBe yazdığımız yazı için tıklayınız
(word pdf)

Edirne Valiliğine yazdığımız yazı için
tıklayınız (word pdf)

Kaynak:
Türk Eğitim Sen